Menu

ANDMETÖÖTLUSPOLIITIKA

AS Go Oil (edaspidi Go Oil) töötleb kõiki andmeid, mis ta on Kliendi kohta Lepingu sõlmimisel või Tehingute töötlemise käigus teada saanud, vastavalt seadusele. Teeninduskvaliteedi parandamiseks ja Kliendile sobivate teenuste osutamiseks on Go Oilil õigus muuhulgas andmeid töödelda Kliendi tarbimisharjumuste uurimiseks ja otseturunduskampaaniateks. Lepingu täitmiseks teeb Go Oil koostööd lepingupartneritega, kellele Go Oil võib Kliendiga seotud andmeid edastada. Füüsilisest isikust Klient nõustub, et Go Oil edastab Kliendi andmeid (nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, teave Lepingu ja Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise ning võla suuruse kohta) töötlemiseks Krediidilimiidiga seotud otsuste tegemiseks ja/või Lepingu täitmise tagamiseks kolmandatele isikutele (s.h. maksehäirete registrile). Füüsilisest isikust Kliendil on õigus tutvuda oma töödeldavate andmetega ja nõuda nende töötlemise lõpetamist seaduses sätestatud korras. Rohkem teavet isikuandmete töötlemise kohta Go Oilis leiate SIIT.